Tarieven VoetreflexPlusTM- en Coaching behandelingen

Tarieven voor VoetreflexPlusTM- en Coaching behandelingen.
 
Het eerste consult voor het behandelen van een klacht (met uitzondering van de VoetreflexPlusTM ontspanningsmassage) omvat altijd als eerste een intake-gesprek (De anamnese genoemd) deze wordt afgenomen volgens de Westerse anamnese en tevens volgens de Oosterse anamnese (De Ba Gang genoemd) en een voeten-, tenen- en tonganalyse met aansluitend hierop een VoetreflexPlusTM kennis making behandeling. 
Gevolgd door 4 à 5 voetreflexPlus behandelingen, volgens een door mij opgesteld behandelplan, op uw specifieke klacht/hulpvraag.


Eerste consult, anderhalf uur €68,00: Intake gesprek met voeten-, tenen- en tong analyse en VoetreflexPlusTM behandeling          

VoetreflexPlusTM behandeling vervolgconsult/consult één uur €60,00: volgens een specifiek opgesteld behandelplan op de hulpvraag, met een Oosterse- en een Westerse Voetreflexzone behandeling en ondersteunende adviezen


VoetreflexPlusTM behandeling voor kinderen t/m 15 jaar, consult 45 minuten: €45,00                        Volgens een specifiek opgesteld behandelplan op de hulpvraag, met een Oosterse- en een  

Westerse Voetreflexzone behandeling en ondersteunende adviezen


Vitaliserende VoetreflexPlusTM behandeling                                                                                         
Consult één uur: €60,00

Deze Oosterse en Westerse reflexzone behandeling vindt plaats op het hoofd en 
op beide voeten en benen
                                                                

VoetreflexPlusTM  ontspanning behandeling                                                                                              Consult 45 minuten: €40,00      

(*Deze massage wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars)  


Coaching gesprek met VoetreflexPlusTM behandeling 
Consult één uur: €60,00                                             

Rouwverwerking: een specifieke VoetreflexPlusTM behandeling op de rouwverwerking met ondersteunende adviezen
Consult één uur: €60,00                                                                                                Wilt u een vriend(in) of familielid eens een "leuk cadeautje" geven, denk dan eens aan een VoetreflexPlusTM massage cadeaubon! 
Deze is verkrijgbaar in mijn praktijk.

VoetreflexPlusTM behandelingen worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed, vanuit een aanvullende verzekering!

Ik ben als VoetreflexPlusTM therapeute aangesloten bij: 

 • De beroepsvereniging van de VNRT, licentienummer: 192211, dit is een beroepsvereniging van gekwalificeerde zelfstandige werkende reflexzone therapeuten.

        Als lid van de beroepsvereniging van de VNRT heb ik de opleiding reguliere medische                        basiskennis, omgangskunde en voeding  en diepgaande kennis van de reflexzone therapie.

        Als lid van de VNRT beroepsvereniging ben ik beëdigd en onderworpen aan vastgestelde                 regels op gebied  van privacy, persoonlijke integriteit, hygiëne, verplichte bijscholingen, lezen 
       van vakliteratuur, intervisie, visitatie en mijn praktijkinrichting.

 • Geregistreerd bij de overkoepelende organisatie, de RBCZ, licentienummer:190493R
 • De Privacy wet, de AVG wet
 • Een Intervisie groepje, hierdoor heb ik regelmatig vakinhoudelijk contact met collega  

        VoetreflexPlusTM therapeuten. 

            

VoetreflexPlusTM behandelingen worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit een aanvullende verzekering! en heeft geen invloed op het eigen risico!
Zie hiervoor de hier onderstaande link van het vergoedingsoverzicht reflexzonetherapie 2024.

 • voor 2024 zie: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/reflexzonetherapie

VoetreflexPlusTM valt onder de alternatieve/complementaire therapie en is geen vervanging voor de reguliere geneeskunde.

Voor een VoetreflexPlusTM behandeling is geen doorverwijzing van een huisarts of specialist nodig. 
Bedrijven kunnen sinds 2010 reflexzone therapeuten inzetten om ziekteverzuim te voorkomen of terug te dringen.
Het is tenslotte in ieders belang dat werknemers gezond en gemotiveerd aan het werk blijven!

KvK nummer: 74494929
BTW-nummer: NL001258839B25               
De praktijk heeft geen pinapparaat, de betaling voor de VoetreflexPlusTM behandeling gaat op rekening. 

Klachtenregeling WKKGZ

Bij het verlenen van goede medische zorg past een goede omgang met signalen van onvrede over de zorg of diensten. Als VNRT therapeute ben ik op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor mijn cliënten.

Meer informatie over de klachtenregeling kunt u op de website van de VNRT lezen.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 •  Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
 •  Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult


VoetreflexPlus Therapeute, 
José van den Hoven 

 

 http://www.vnrt.nl/
 http://www.rbcz.nl/